-13%
cây dừa mẫu 9 - 7.5 cm
cây dừa mẫu 9 - 7.5 cm
Cây dừa mẫu 9 - 7.5cm -2
Cây dừa mẫu 9 - 7.5cm -1
Cây dừa mẫu 9 - 7.5cm

Cây dừa mô hình loại 9

7,000