10,000 

Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Gốm Multilayer 100nF (0.1uF) 50V

1,500 

IC - Mạch Tích Hợp

L7805CV

4,500 

Điện Công Nghiệp - Tự Động Hóa

SRD-5VDC-SL-C Relay Không Chốt SPDT 5V 10A

6,500