Cung cấp giấy nhám các loại: Giấy nhám gỗ, nước, … Giấy nhám tròn, dán, … thuộc các loại thương hiệu PACO, Sankyo, … và của nhiều quốc gia.

5,000 
Hết hàng
5,000 
Hết hàng
7,500 
7,500