Tại Song Anh Shop, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng đầy đủ các loại màng nhựa. Đầy đủ màu sắc và đầy đủ loại sử dụng. Tư vấn sử dụng loại màng nhựa phù hợp cho mục đích sử dụng.

Cung cấp các loại màng nhựa PE, PVC, PET, … Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Các loại màng nhựa dùng trong mảng chế biến, sản xuất; màng nhựa bọc sản phẩm, bảo vệ; mạng nhựa phục vụ ngành logistics, …