Mô hình thanh lý là một sản phẩm được sản xuất với mục đích giúp cho các kiến trúc sư, sinh viên, hoặc các nhà sưu tập có thể sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, hay trưng bày. Mô hình này thường được sản xuất từ các chất liệu như gỗ, nhựa, kim loại, đá,… với kích thước nhỏ gọn, dễ di chuyển và lắp ráp. Một mô hình kiến trúc thanh lý chất lượng cao sẽ đáp ứng được các yêu cầu về kích thước, chi tiết và tính chân thực của kiến trúc được tái tạo. Các mô hình kiến trúc thanh lý thường được sử dụng trong các lĩnh vực như kiến trúc, nghệ thuật, giáo dục hay trong các hoạt động quảng bá sản phẩm.