Chưa phân loại

PC817X2NSZ9F DIP

4,000 

Băng Keo - Keo Hồ - Cắt Keo

Keo 502 chai 20g VL02-KKNV0320

12,000 

Điện - Điện tử

ATTINY13A-PU

14,000 

Băng Keo - Keo Hồ - Cắt Keo

Keo nến Silicon 150x7mm

3,000 

Diode - Transistor - IGBT - FET - XTAL

Diode 1N4001 DO-41 1A 50V

1,000