Phim nhựa 1.75 zem khổ 1.6m
Phim nhựa 1.75 zem khổ 1.6m
Phim nhựa 1.75 zem khổ 1.6m
Phim nhựa 0.5 zem khổ 1.2m - 1
Phim nhựa 0.5 zem khổ 1.2m
Phim nhựa 1.2 zem khổ 1.2m - 1
Phim nhựa 1.2 zem khổ 1.2m
Phim-Nhua-1.2-mm-kho-1.2m
phim nhựa đủ màu, đủ loại

Phim Nhựa | Màng nhựa PVC | Nhiều loại

45,000 130,000 

  • Giá tính theo mét tới.