Xe hơi mô hình có đèn 0.9 – 1.2 cm tỉ lệ 1/300

31,000 

còn 100 hàng