Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8x12.5mm Xuyên Lỗ
Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8x12.5mm Xuyên Lỗ
Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8x12.5mm Xuyên Lỗ.

Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8×12.5mm Xuyên Lỗ

2,500 

Mua hàng, từ tính có thể có hàng qua:

  • Số điện thoại cục0981169200

còn 66 hàng (có thể đặt hàng trước)