Phim nhựa 0.5 zem khổ 1.2m
Phim nhựa 0.5 zem khổ 1.2m
Phim nhựa 0.5 zem khổ 1.2m - 1

Phim Nhựa 0.5 zem khổ 1.2m

45,000 

Giá tính theo mét tới, khổ 1,2m.

còn 49 hàng (có thể đặt hàng trước)