Mũi phay 1/4''X3/8''
Mũi phay 1/4''X3/8''
Mũi phay 1/4''X3/8''
Mũi phay 1/4''X3/8''

Mũi phay size 1/4”X3/8”

32,500 

còn 2 hàng