diện trở sứ 1 KOhm 5W 5%
diện trở sứ 1 KOhm 5W 5%
diện trở sứ 1 KOhm 5W 5%

Điện trở sứ 1 KOhm 5W 5%

2,500 

Mua hàng, tối giản có thể đặt hàng qua:

  • Số điện thoại0981169200

còn 8 hàng