Đèn công viên mô hình 1 bóng tỉ lệ 1/100

15,000 

còn 45 hàng