Đèn công viên 2 bóng loại 1 4 cm tỉ lệ 1/100 HH03-DCAB0201100

30,000 

Đèn công viên 2 bóng. Loại 1. Tỉ lệ 1/100 (3 – 4 cm).