-22%
Dây đôi mềm Vcmd màu trắng Lion 2x0.5mm
Dây đôi mềm Vcmd màu trắng Lion 2x0.5mm
dây điện màu đỏ lion 0.5 cm
Dây đôi mềm Vcmd màu xanh dương Lion 2x0.5mm
Dây đôi mềm Vcmd màu đỏ Lion 2x0.5mm
Dây đôi mềm Vcmd màu vàng Lion 2x0.5mm

Dây điện đôi mềm Vcmd LION 0.5 đủ màu sắc (AP)

3,500 

  • Giá tính theo mét