Cây có lá thân nhựa mẫu 36 - 4.5cm

Cây mô hình có lá mẫu 36 | Nhiều kích thước

7,000