Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Gốm Multilayer 100nF (0.1uF) 50V

1,500