Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Gốm Multilayer 100nF (0.1uF) 50V

1,500 

Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8×12.5mm Xuyên Lỗ

2,500 

Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x20mm Xuyên Lỗ

1,500