Tại Song Anh Shop, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng đầy đủ các loại băng keo dán. Đầy đủ màu sắc và đầy đủ loại sử dụng. Tư vấn sử dụng loại băng keo phù hợp cho mục đích sử dụng.

Cung cấp các loại băng keo dán, băng keo 2 mặt, băng keo giấy, băng keo điện, … Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Các loại băng keo dán thùng; băng keo văn phòng phẩm; băng keo xây dựng, công nghiệp; …