Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Hóa 1000uF 6.3V 8×12.5mm Xuyên Lỗ

2,500 

Linh Kiện Điện Tử Thụ Động

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x20mm Xuyên Lỗ

1,500