Video mô hình nhà máy dự án Bia Sài Gòn Củ Chi

Làm mô hình dự án nhà máy Bia Sài Gòn Củ chi. Công ty Song chuyên làm mô hình sa bàn , mô hình nhà cao tầng , mô hình quy hoạch.

Video chia sẻ :