Làm mô hình nhà máy dự án Lixil Nhật Bản

Làm mô hình nhà máy với dự án Lixil Nhật Bản .Công ty Song Anh chuyên làm mô hình , mô hình nhà máy, mô hình quy hoạch , làm sa bàn.

Video chia sẻ :