Đèn đường 1 bóng loại 1. 3,6 – 4,8 cm tỉ lệ 1/150 HH03-DDAB0101150

22,000 

Đèn đường 1 bóng 3,6 – 4,8 cm

Tỉ lệ: 1/150

Loại 1

 

Mã: HH03-DDAB0101150 Danh mục: ,