Cây mô hình thân nhựa có lá mẫu 5 9cm VM04-N11

12,000