6,000 
4,000 
Giảm giá!
8,000  7,000 
Hết hàng
1,500 
Hết hàng
3,000 
3,000 
Giảm giá!
5,000  4,500 
4,000 
1,000 
Giảm giá!
10,000  9,000