Bột làm cây, cỏ mô hình

Bột cỏ mô hình sợi nhỏ vàng VM02-B03

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
190,000 

Cây cau – cọ – dừa

Cây cau mô hình 5cm mẫu 1 VM04-D01

14,000 

Cây cau – cọ – dừa

Cây cau mô hình mẫu 2 VM04-D02

13,000 

Cây cau – cọ – dừa

Cây cau mô hình mẫu 3 VM04-D03

15,000 

Cây cau – cọ – dừa

Cây cọ dài 9 cm mẫu 2 VM04-D07

13,000