Nhà máy là nơi sản xuất ra sản phẩm  . Là nơi tạo việc làm cho rất nhiều công nhân viên có một cuộc sống ổn định . Là nơi bắt đầu sự phát triển của đất nới . Việc làm ra một mô hình nhà máy là vấn đề rất được quan tâm và chú trọng . Về mặc chuẩn xác và thân thiện với môi trường . Cty Song Anh đã rất nhiều năm làm mô hình và cũng trải qua vô số những dự án nhà máy lớn . Và không cái nào mà chúng tôi bỏ qua  . Không những vậy mà còn hoàn thành một cách xuất sắc từng dự án. VÌ thế , mỗi khi khách hàng đến với chúng tôi . Họ không bao giờ phải suy nghĩ về những vấn đề nhỏ nhất trong kỹ thuật và tính tinh tế của nó .

Một số dự án mô hình nhà máy mà CTY thực hiện