Nhà cao tầng biểu trưng và đại diện cho sự lớn mạnh về kinh tế , đặc quyền của một khu đô thị của một đất nước . Vì thế việc hình thành các nhà cao tầng đang ngày càng phát triển tại Việt Nam .  Đi xong xong với điều đó  ra đời những mô hình nhà cao tầng là điều hiển nhiên . Họ phải tìm đến những công ty chuyên làm mô hình kiến trúc  hoặc mô hình để triển khai dự án . Chọn công ty làm một mô hình cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng , vì nó quyết định dự án mà họ thực hiện . Đến với Song Anh , là điều bạn đang làm đúng và tin tưởng .

Dưới đây là một số mô hình nhà cao tầng mà công ty chúng tôi đã thực hiện .. Mời bạn xem tham khảo nhé .!