Là những bản sao của một dự án thu nhỏ của một công trình xây dựng thực tế . Mô hình kiến trúc ngày nay ngày càng đa dạng và được áp dụng rộng rãi trong giới xây dựng rất nhiều . Bởi là bản sao , nên tính chính xác và tỷ mĩ của nó không kém phần thực tế . Vì thế việc làm mô hình cũng đòi hỏi sự tinh thế và chuẩn xác rất nhiều .

Ngoài Những dự án làm mô hình quy hoạch , mô hình nhà máy , mô hình nhà cao tầng . Chúng tôi còn tổng hợp những mô hình khác như : mô hình nội thất , làm sa bàn v…

Một số dự án liên quan đã thực hiện