Category Archives: Tin tức

Vật liệu làm mô hình kiến trúc thường dùng trong kiến trúc

vật-liệu-mô-hình

Cũng như các bạn cũng đã biết. Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên những mô hình đẹp, chính là vật liệu làm mô hình. Đó cũng là những vấn đề chính mà nhiều bạn gửi mail cho chúng tôi. Để đáp ứng được và trả lời những câu hỏi của các bạn, thì […]

Cung cấp vật liệu mô hình | Vật liệu làm sa bàn kiến trúc

Ung-dung-bot-cay-mo-hinh-lam-cay-mo-hinh

Nhằm đáp ứng các sản phẩm vật liệu mô hình cho ngành kiến trúc nói chung và làm mô hình nói riêng, chúng tôi luôn tìm tòi và tạo ra các nguyên vật liệu hỗ trợ làm mô hình chuyên dụng. Làm mô hình từ những vật liệu mô hình kiến trúc đơn giản Vật […]